Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
03 Mar 2022

Els Ateneus de Fabricació col·laboraran amb WikiHousing Barcelona

WikiHousing Barcelona ha arribat a un acord de col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Les Corts, Gràcia i Ciutat Meridiana per disposar de les seves instal·lacions, eines i equips d'experts.

WikiHousing Barcelona ha arribat a un interessant acord de col·laboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona. Aquest conjunt de cinc equipaments municipals té com a funció principal acostar la ciutadania a les tècniques i les eines de la fabricació digital, que consisteix a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la producció d’objectes materials. En altres paraules, aquest tipus de fabricació es basa en convertir la informació en objectes i els objectes en informació mitjançant noves eines com els escàners i impressores 3D, les fresadores i màquines de tall làser o els programes de disseny assistit per ordinador (CAD). Situats als districtes de Ciutat Vella, Les Corts, Gràcia i Nou Barris, els cinc ateneus de la xarxa pretenen que aquestes eines siguin assequibles i accessibles per a tothom, ja siguin veïns, col·lectius, entitats, empreses o institucions educatives. Com a servei públic, les instal·lacions són gratuïtes i estan obertes a tothom, encara que s’exigeix ​​que el seu ús tingui un retorn social mitjançant contraprestacions amb potencial transformador per al barri, la ciutat o el món.

Així doncs, tant WikiHousing com els ateneus comparteixen l’objectiu de promoure la funció social de la innovació tècnica, cosa que fa d’aquesta col·laboració quelcom tan coherent com excitant. De fet, les dues iniciatives s’inspiren en la cultura maker, que promou alhora l’aprenentatge i la col·laboració. D’una banda, aquest moviment sorgeix de la filosofia DIY (do it yourself, «fes-ho tu mateix»), que promou la idea del learning-by-doing («aprendre tot fent»), és a dir, que gràcies a un anar fent informal i proactiu, qualsevol és capaç d’aprendre a realitzar moltes tasques en lloc de contractar especialistes. D’altra banda, el moviment també s’inspira en la filosofia DIWO (do it with others, «fes-ho amb altres»), que defensa la col·laboració transdisciplinar i descentralitzada, la presa de decisions de baix cap amunt i l’intercanvi de coneixement en codi obert.

En concret, l’acord de col·laboració posarà a disposició de WikiHousing les instal·lacions, les eines i els equips d’experts de tres dels cinc equipaments de la xarxa d’Ateneus de Fabricació. D’una banda, hi ha l’Ateneu de Fabricació de les Corts, que comparteix amb la Biblioteca Montserrat Abelló l’edifici remodelat d’una antiga fàbrica tèxtil relativament propera a l’Escola d’Arquitectura. D’altra banda, hi ha l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, que està especialitzat en la formació i la inserció laboral de la gent jove i disposa d’un magatzem per guardar peces grans. Finalment, l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, que és el més recent de la xarxa i també ocupa una antiga nau industrial rehabilitada, està especialitzat en la producció tèxtil i biotecnològica, per la qual cosa disposa de brodadora digital, màquines de cosir i un laboratori de biomaterials, així com del Taller Brut, espai destinat a la fabricació d’elements pesats o de grans dimensions.

Codi obert Cultura maker DIWO (Do It With Others - Fes-ho amb altres) DIY (Do It Yourself - Fàciu vostè mateix) Fabricació digital Learning by doing (l’aprenentatge pràctic)