Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
03 Mar 2022

Els Ateneus de Fabricació col·laboraran amb WikiHousing Barcelona

WikiHousing Barcelona ha arribat a un interessant acord de col·laboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona. Aquest conjunt de cinc equipaments municipals té com a funció principal acostar la ciutadania a les tècniques i les eines de la fabricació digital, que consisteix a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) […]