Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
10 Mar 2022

Habitatge, implicació, autoconstrucció

Raül Avilla-Royo i Javier Vallés Castellano

Convertir la manca d’habitatge que patim, especialment els joves, en una oportunitat i prendre partit en el canvi pot semblar ambiciós, gairebé idealista. Encara més si afegim que ha de ser assequible i sostenible. Però el cert és que ningú pot fer millor habitatge que els propis usuaris, tal com deia John Turner. Ningú millor […]
03 Mar 2022

Els Ateneus de Fabricació col·laboraran amb WikiHousing Barcelona

WikiHousing Barcelona ha arribat a un interessant acord de col·laboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona. Aquest conjunt de cinc equipaments municipals té com a funció principal acostar la ciutadania a les tècniques i les eines de la fabricació digital, que consisteix a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) […]