Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
13 Feb 2022

WikiHousing Barcelona et presenta el seu web

Amb l’arrencada de la iniciativa WikiHousing a Barcelona, ​​es presenta en públic la seva pàgina web oficial: wikihousing.eu. El lloc, que es publica tant en català com en castellà, servirà per canalitzar tota la informació sobre l’experiència, que es desenvoluparà al llarg d’un any a la capital catalana. La web constituirà una eina fonamental per assolir un dels principals objectius de WikiHousing, que consisteix precisament a compartir en temps real, en codi obert i amb total transparència tot el coneixement acumulat al llarg del procés participatiu. Un cop culminat el procés, la pàgina quedarà disponible com un arxiu testimonial que pot ser de gran utilitat a l’hora de replicar la iniciativa WikiHousing en altres emplaçaments o ciutats.

Per respondre a aquests objectius, el lloc web s’estructura en diverses seccions amb funcions diferenciades. Així, la secció «Calendari» serveix per anunciar amb antelació tots els esdeveniments programats, ja siguin xerrades, tallers, assemblees o trobades festives. Per la seva banda, la secció «Notícies» —a la qual pertany aquest post— dóna compte dels avenços del procés a mesura que van tenint lloc. A la secció «Idees», es convida veus expertes a reflexionar sobre qüestions relacionades amb la iniciativa WikiHousing, com la situació de la joventut en relació a l’habitatge, la necessitat de més innovació social en la coproducció participativa de solucions o les possibilitats que ofereix la prefabricació modular, lleugera i seca a l’hora de millorar l’eficiència energètica, hídrica i material dels edificis. D’altra banda, la secció «Glossari» ofereix una pràctica llista alfabètica de termes rellevants amb les respectives definicions. Finalment, la secció «Col·laboradors» dóna compte dels diferents agents implicats en aquesta aventura col·lectiva, ja siguin organismes públics, plataformes ciutadanes, institucions educatives o empreses privades.

La web ha estat concebuda i desenvolupada per t/ejido, una cooperativa de serveis tecnològics especialitzada en els àmbits de la transformació urbana, l’arquitectura i l’art. El lloc està ubicat a Maadix, un servidor basat en programari lliure i de codi obert, creat per un col·lectiu amb una llarga trajectòria en la defensa del dret a la privadesa de les comunicacions, la seguretat digital i la llibertat d’informació. De moment, el domini s’adreça automàticament a l’apartat corresponent a la ciutat de Barcelona —wikihousing.eu/bcn—, la primera i única aplicació de l’estratègia WikiHousing. En el cas esperable que altres ciutats també es decideixin a aplicar-la, s’obriran nous apartats i el domini arrel esdevindrà un espai comú que donarà compte de tots ells. A banda de la web, WikiHousing també s’ha dotat de comptes propis a les xarxes socials Twitter i Instagram, així com d’un canal a Youtube.