Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
21 Mar 2022

Reutilització i reciclatge: tancar el cicle dels materials

S’inicia la recerca de materials per la creació d’un prototip amb el menor impacate econòmic i ambiental.

La iniciativa de WikiHousing té per objectiu el disseny i construcció d’un prototip de diverses unitats d’habitatge públic per a joves.

Aquest prototip es construirà en una parcel·la de propietat pública facilitada per l’ajuntament amb el menor impacte ambiental i econòmic, així com poder construir-se amb un període curt de posada en obra i una possible prefabricació d’elements al taller.

Per tal de fer això possible, s’ha iniciat una recerca de materials reciclables o reutilitzables en la construcció. Des d’elements simples com plafons de fusta, pilars o bigues reutilitzades fins a elements més complexes com estructures metàl·liques o fusteries i finestres.

Aquests materials es comencen a buscar prèviament al disseny per tal de poder-s’hi adaptar. El disseny vindrà condicionat pels recursos, sobretot pels elements més concrets com finestres, o portes, que tenen mides establertes.

Actualment, el projecte disposa de la col·laboració de Can Batlló i Arquitectes de Capçalera per la recerca i l’emmagatzematge de materials. 

El lloc web de GRRR (Gestión para la Reutilización y Redistribución de Recursos) permetrà una investigació més concreta de materials necessaris.