Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Classes teòriques

La primera part de WikiHousingBarcelona està composta per una sèrie de classes teòriques desenvolupades per experts en la matèria. Les mateixes, es divideixen en onze mòduls diferents que tracten els temes de: introducció a l’habitatge, nocions arquitectòniques bàsiques i introducció a la fabricació. Poden prendre’s presencial o telemàticament. 

El lloc, la data i l’horari en el qual s’impartiran els cursos es determinaran en funció de la disponibilitat de la majoria dels participants.

Aquí coneixeràs les bases teòriques que t’ajudaran després a exercir-te millor en processos de co-disseny participatiu, autoconstrucció i gestió d’habitatges.

*Els mòduls podran estar sotmesos a petits canvis.

Classes teòriques

Introducció a l’habitatge. 3 mòduls

 1. Introducció a WikiHousing i al dret a l’habitatge
 2. Participació, comunicació i relatoría
 3. Formes i mètodes de tinença

Nocions arquitectòniques. 5 mòduls

 1. Introducció a l’arquitectura de l’habitatge
 2. Cures i perspectiva de gènere
 3. Espais d’oportunitat a la ciutat
 4. Sostenibilitat i cicle dels materials
 5. Introducció a les instal·lacions

Classes pràctiques en taller

Introducció a la fabricació. 5 mòduls

 1. Introducció a la fusteria
 2. Introducció a la metal·listeria
 3. Introducció a les instal·lacions
 4. Introducció a la fabricació digital
 5. Introducció a la fabricació tèxtil