Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Tancament de la primera etapa de WikiHousing

28 Jul 2022 / 18:00–22:00

Menjar en comunitat.