Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Sessió participativa 2

17 May 2022 / 18:00–20:00
Lleialtat Santsenca

Comença el codisseny.