Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
05 Apr 2022

Sessió 01: Per què WikiHousing?

L'exclusió residencial de la joventut barcelonina
Sessió 01 | Xerrada 

Data: Dimarts, 05/04/2022 | 18 h – 20 h

Lloc: Ateneu de Fabricació de Les Corts

Docents a càrrec: Jaime Palomera i David Bravo

  • Breu presentació de la iniciativa WikiHousing Barcelona a càrrec de Laura Souto, Merve Dadaş i David Juárez (arquitectes, membres de Straddle 3). 
  • Conversa entre Jaime Palomera (portaveu del Sindicat de Llogateres i membre de La Hidra Cooperativa) i David Bravo (arquitecte, membre del col·lectiu ATRI). El col·lectiu dels joves es veu especialment afectat per la crisi ambiental, la precarietat laboral i la manca d’accés a l’habitatge. WikiHousing tracta d’abordar aquests tres fronts a través de la formació i l’apoderament en la construcció sostenible i participativa d’habitatge públic. Al capdavall, les dificultats d’emancipació de la joventut afecten el conjunt de la societat perquè provoquen la fugida de talent o l’envelliment d’alguns barris i menyscaben el relleu generacional, la natalitat i, fins i tot, la innovació o l’emprenedoria. 
  • Debat obert als participants.