Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Muntatge

La tercera etapa de WikiHousing Barcelona serà el muntatge del prototip en si mateix. Els participants construiran el prototip d’habitatge amb l’orientació dels experts en una parcel·la de propietat pública facilitada per l’ajuntament en un període de tres mesos. Durant aquest procés de muntatge els participants utilitzaran els coneixements i habilitats que han après durant els tallers i les classes prèvies.

Aquí es posaran en pràctica tots els coneixements adquirits fins al moment i es podrà veure finalment el resultat de tot el procés realitzat.

  1. Preparació de l’emplaçament per a muntatge, de les connexions infraestructurals i les mesures de seguretat requerides.
  2. Aixecament de l’estructura, els tancaments i les cobertes.
  3. Desenvolupament de les instal·lacions de captació, elèctriques, de lampisteria i climatització.
  4. Instal·lació dels revestiments interiors i exteriors.
  5. Instal·lació dels mobiliaris integrats i mòbils.
  6. Condicionament exterior i treballs de jardineria.