Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Introducció a la fusteria

01 Jul 2022 / 09:00–20:00
Antiga Massana - Espai sota control popular

Classes pràctiques en taller.