Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Exposició del projecte

21 Apr 2023–27 Oct 2023
TMDC

D’Abril a Octubre hem obert una exposició explicant el procés del projecte WikiHousing. La mateixa ha estat muntada dins del mateix prototip i ha comptat amb sessions de visites i activitats complementàries com ara participacions en festivals i conferències.

L’exposició explica el desenvolupament del projecte des dels seus inicis, passa per cadascuna de les seves etapes principals: sessions teòriques, sessions pràctiques (fusteria, metal·lúrgia, costura, instal·lacions i fabricació digital), sessions participatives i l’inici de la construcció del prototip d’habitatge.