Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
01 Dec 2022

Ens mudem al TMDC!

El trasllat als tallers del TMDC va ser el tret de sortida per a l'aplicació pràctica del projecte WikiHousing.

En primer lloc, es van adaptar els locals llogats en el TMDC a les necessitats del projecte, per la qual cosa es va construir un altell. Això crea un lloc de treball ordenat i la possibilitat de disposar de molt d’espai d’emmagatzematge, per a poder acomodar les eines i els materials disponibles. El taller es converteix en un lloc d’estada general on ara podem començar junts la realització pràctica del prototip.