Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
20 Dec 2022

Elaboració constructiva del prototip

Com s'assemblen els diferents panells per a garantir que la construcció sigui tan senzilla com sigui possible?

Hem construït una maqueta 1.25 per a poder treballar amb els inscrits com serà l’espai i configuració espacial del projecte WikiHousing durant les sessions participatives En ella s’explica el sistema constructiu que després comprovarem en el Pis Pilot: una maqueta 1:1 d’una habitació del projecte. Tots els forjats i panells necessaris s’autoconstruiran en el TMDC.

Es tracta d’un sistema en fusta que recorda al Balloon Frame, però emplafonat per a facilitar la prefabricació dels diferents elements. Els panells que formen la façana estan construïts per un bastidor que conté l’aïllament tèrmic. Dos panells d’OSB (18 i 9 mm) donen rigidesa al panell i configuren l’encadellat per a unir els diferents panells.