Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Regidoria d’habitatge / IMHAB

La ciutat compta amb una nova entitat per a gestionar tant l’habitatge públic com l’habitatge privat de la Borsa de Lloguer: l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Amb l’objectiu d’aglutinar esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la seva capacitat, l’Ajuntament ha reorganitzat en aquesta entitat els serveis d’habitatge de Barcelona Gestió Urbanística SA i el Patronat Municipal de l’Habitatge, un organisme fundat l’any 1927 que s’ha dedicat des de llavors a la promoció i la gestió d’habitatges socials. Disposar d’un habitatge digne és un dret bàsic en una societat justa. Actualment, no obstant això, les tendències del mercat impedeixen que una part de la població accedeixi a un habitatge digne i assequible. Per a dur a terme aquestes polítiques s’ha creat el IMHAB, l’entitat encarregada d’impulsar la construcció d’habitatge públic, gestionar el parc d’habitatge disponible i promoure polítiques d’habitatge sostenible com la rehabilitació de pisos i edificis. https://www.habitatge.barcelona/ca/qui-som/regidoria-habitatge