Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

Arquitecturas colectivas

La xarxa Arquitecturas Colectivass és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l’entorn urbà. Aquesta xarxa proporciona un marc instrumental per a la col·laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives.

La seva activitat difusa, col·laborativa i sempre en procés se centra en la reflexió sobre els processos urbans, en la crítica sobre les tirades del model de ciutat i d’arquitectura, i en el plantejament pragmàtic d’alternatives.

https://arquitecturascolectivas.net/